Opracowujemy szkolenia z zakresu gospodarki odpadowej i dokumentacji środowiskowej zarówno  pod indywidualne potrzeby klientów jak i tematyczne, związane z konkretnym zagadnieniem.

Koszty usługi ustalamy na podstawie tematyki zagadnienia, ilości uczestników, miejscu i formie szkolenia orz jego długości.

Masz pytania, skontaktuj się z nami

Szkolenia

Innowacyjne rozwiązania i nieszablonowe myślenie pozwala nam na zaprojektowanie i wykonanie rozwiązań technologicznych przygotowanych pod specyficzne wymogi klienta. Wykonujemy zarówno adaptację i modernizację istniejących urządzeń i linii technologicznych, jak i opracowujemy zupełnie nowe rozwiązania. Inżynierowie z którymi współpracujemy mają ponad 30-sto letnie doświadczenie w projektowaniu.

W ramach obsługi techniczno - projektowej oraz gospodarki odpadowej, świadczymy także usługi środowiskowe związane z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji (decyzji i pozwoleń):

- wytwarzanie odpadów

- zbieranie odpadów

- przetwarzanie odpadów

- pozwolenia wodnio-prawne

- pozwolenia emisyjne

- raporty srodowiskowe

- sprawozdania

-itp.

Nie znalazłeś interesującej cię usługi, skontaktuj się z nami

Projekty i dokumentacja środowiskowa

Transport

Niszczenie dokumentów

Odpady bio

Odpady przemysłowe

Świadczymy usługi transportowe odpadów, dysponujemy zarówno stosownym zezwoleniem transportowym, jak i uprawnieniami ADR. Usługi transportowe wykonujemy pojazdami typu firana, wanna, samozaładowczym HDS-em, jak i pojazdem dostawczym do 1,2 tony ładowności.

Koszty usługi transportowej ustalamy z klientem na podstawie rodzaju przewożonego materiału, częstotliwości kursów jak i odległości między punktami docelowymi.

Masz pytania, skontaktuj się z nami

Niszczenie dokumentacji polega na takim przetworzeniu dokumentu, by niemożliwe było odtworzenie jego treści. Oferujemy profesjonalne niszczenie dokumentacji z zachowaniem najwyższych standardów i stopni tajności.

W przeciwieństwie do większości firm, rozliczamy się z klientem od wagi niszczonej dokumentacji, a nie metra bieżącego. Usługę oferujemy w kwocie od 1,00 zł za kilogram plus koszty transportu.

Masz pytania, skontaktuj się z nami

Odpady biodegradowalne czyli tak zwane odpady bio, zagospodarowujemy bezpośrednio na na bioelektrowni. Cena przyjęcia 1Mg odpadu jest zależna od jego rodzaju, ilości, jakości i wynosi od 80,00 loco instalacja.

Przyjmujemy odpady spożywcze z kodu 16 03 80 w opakowaniach.

Przyjmowane bioodpady

Masz odpad do zagospodarowania, skontaktuj się z nami

Oferta świadczonych usług

Ze względu na różnorodność odpadów występujących w ramach nawet tego samego kodu odpadu, przed odbiorem wykonywana jest ocena odpadu, na podstawie której wyceniamy odpad i możliwość jego zagospodarowania.

Do wyceny będą potrzebne zdjęcia, badania, lub próbki odpadu. Nie bez znaczenia jest także sposób gromadzenia i magazynowania odpadu oraz jego jakość.

Naszym klientom pomagamy w prawidłowym przygotowaniu odpadu zarówno na potrzeby magazynowania, jak i też transportu i dalszego zagospodarowania. Jeżeli występuje taka potrzeba dostarczamy odpowiednie opakowania zbiorcze, wymieniane przy odbiorze odpadów.

O cenie zagospodarowania odpadu stanowi jego kod, ilość, rodzaj opakowania,  jakość, przydatność na instalacji oraz koszty transportu wynikające z lokalizacji wytwórcy odpadu i instalacji. 

Masz odpad do zagospodarowania, skontaktuj się z nami

Envitech Sp. z o.o.

59-300 Lubin, ul. Kopernika 17 lok. 23

NIP 6922529249     KRS 0000946349

BDO 000556707    DUNS 674430937 

Social Media

Nota prawna

Całość prezentowanych materiałów stanowi własność Envitech Sp. z o.o. i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz. U. 2021, poz. 1062). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody właścicieli. Zdjęcia Adobe Stock, Envitech Sp. z o.o.