Odbiór Odpadów

Świadczymy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych i bio, bez magazynowania pośredniego, na instalacjach końcowych

Profesjonalnie niszczymy wybrakowane wyroby oraz dokumentację zgodnie z wymogami tajności i wymogami RODO, również pod nadzorem

Jako nieliczni na rynku realizujemy także odbiory odpadów o masie do 1Mg

W imieniu klientów prowadzimy kompleksową gospodarkę odpadami, łącznie z obsługą BDO

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia między innymi z zakresu gospodarki odpadami, BDO, zmian w regulacjach prawnych dotyczących odpadów
i gospodarowania nimi

Szkolenia opracowujemy pod potrzeby klienta
i jego wymagania względem zakresu merytorycznego

Opracowujemy i przeprowadzamy audyty, także w formule Due Diligence

Projekty

Projektujemy zarówno procesy gospodarki odpadami, jak i urządzenia do ich realizacji

Współpracujemy z inżynierami i projektantami specjalizującymi się w nowych technologiach dzięki czemu możemy opracować, zaprojektować, wykonać i uruchomić instalacje dedykowane pod klienta

Wykonujemy także modernizacje instalacji już istniejących, dostosowując je do zmian technologicznych czy uwarunkować prawno - ekonomicznych

Czy wiesz, że...

Z dniem 01 stycznia 2022r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, wprowadzając pojęcie rozszerzonej odpowiedzialności producenta

(art.3 ust.1 pkt.28a)

Ustawodawca nakłada tym samym na wytwórcę odpadu niebezpiecznego wytworzonego w ilości powyżej 0,1Mg rocznie odpowiedzialność za niego od momentu wytworzenia do ostatecznego zagospodarowania w procesie odzysku R lub unieszkodliwienia D.

Przekazanie odpadów dowolnemu odbiorcy, posiadającemu odpowiednia decyzję,
nie zdejmuje z wytwórcy odpowiedzialności za odpad

Dopiero przekazanie odpadu do przetworzenia na instalacji zwalnia jego wytwórce z odpowiedzialności za niego 

(Dz.U.  2022 poz. 699)

Envitech Sp. z o.o.

59-300 Lubin, ul. Kopernika 17 lok. 23

NIP 6922529249     KRS 0000946349

BDO 000556707    DUNS 674430937 

Social Media

Nota prawna

Całość prezentowanych materiałów stanowi własność Envitech Sp. z o.o. i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz. U. 2021, poz. 1062). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody właścicieli. Zdjęcia Adobe Stock, Envitech Sp. z o.o.